AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***   Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!! ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Szanowni Mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy, iż biura Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w dniu 24 grudnia 2018 r. będą nieczynne, natomiast dzień 8 grudnia 2018 r. będzie dniem roboczym.


Drodzy Państwo - uwaga wchodzi RODO !

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych w tym obszarze.

Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia RODO prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w polityce prywatności. 


Do wynajęcia billboard jednostronny

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu oferuje do wynajęcia billboard jednostronny podświetlany o powierzchni reklamowej 240 x 500 cm. Billboard znajduje się tuż przy głównej ulicy w okolicy ul. Andersa 48.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 748870563


Rozstrzygnięcie konkursu
„Ładny Dom”

Wspólnoty Mieszkaniowe będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, po raz kolejny zwyciężają w konkursie „Ładny Dom”.

W IX już edycji tego konkursu, I miejsce z nagrodą w wysokości 5.500zł zajęła Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia 45, Pozostałe miejsca poniżej. 


UWAGA MIESZKAŃCY WAŁBRZYCHA - JEST UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ABOLICJI CZYNSZOWEJ

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha podjęła Uchwałę nr XLIX/596/2017 w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

NOWE STAWKI CZYNSZU

Uwaga zmiana okresu rozliczeniowego wody

AKCJA: NIE DLA CZADU

UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów

Lista lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie negocjacji 

Lista lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie negocjacji podlegających zwolnieniom w stawce czynszu 

Uchwała nr 3/XIX/2017 Zgromadzenia WZWiK z 1 grudnia 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku r. 

Taryfy dla ciepła sprzedawanego przez PEC w Wałbrzychu obowiązująca od 01.02.2018 r. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 936/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 128/2016 w sprawie realizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych ... 

DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZYZNANE !!!

Nowa taryfa dla ciepła PEC Wałbrzych obowiązująca od 01.07.2017 r.

Konkurs Ładny Dom rozstrzygnięty

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

AKCJA: NIE DLA CZADU

Coraz lepiej w MZB

Rezygnacja z książeczki opłat czynszowych

Remonty w dzielnicy NOWE MIASTO

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 01.01.2015r. – 31.12.2015 r.
Zgodnie z uchwałą nr 2/XX/2014 z dn. 05 grudnia 2014r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dn. 05 grudnia 2014r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

NOWE MIESZKANIA DLA WAŁBRZYSZAN

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ŚRÓDMIEŚCIE
ul.Mickiewicza 35, 58-300 Wałbrzych

74 887-05-28

NOWE MIASTO
ul.Sygietyńskiego 19, 58-301 Wałbrzych

74 887-05-31

PODGÓRZE
ul.Jagiellońska 7-9, 58-303 Wałbrzych

74 842-34-44

STARY ZDRÓJ
ul.11 Listopada 48, 58-302 Wałbrzych

74 847-88-16

SZCZAWIENKO
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych

74 846-78-30

PIASKOWA GÓRA - PODZAMCZE
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych

74 840-27-19

SOBIĘCIN
ul.1-go Maja 81a, 58-305 Wałbrzych

74 842-43-47

BIAŁY KAMIEŃ
ul.Andersa 165, 58-304 Wałbrzych

74 887-05-47

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |