INFORMATOR INTERESANTA 
  

Co może, a co musi najemca?
  

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?
  

Jak nabyć lokal od Gminy Wałbrzych?
 

-

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
 

-

Wniosek o wykup lokalu użytkowego
 

Masz zadłużenie - Co możesz zrobić?
 

Informacje dla dłużnika
 

-

Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu najmu oraz bezumownego użytkowania lokalu mieszkalnego
 

-

Wniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego
 

Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych
 

Stawki czynszu