AKTUALNOŚCI

 
 
STAWKI CZYNSZU

 
STAWKI CZYNSZU
obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 956/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali przejściowych oraz dodatkowych pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych, stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 1 kwietnia 2013 r. będzie wynosiła 6,58 zł.

Od stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stosuje się:

 1. Zniżki wynikające z następujących tytułów:
  1) brak w lokalu łazienki - 12 %
  2) brak w lokalu instalacji gazu przepływowego - 12 %
  3) brak w lokalu WC - 15 %
  4) położenie lokalu w suterenie - 15 %
  5) położenie lokalu powyżej piątej kondygnacji w budynku bez windy - 7 %
  6) położenie lokalu w budynku, który ze względu na zły stan techniczny został przeznaczony do rozbiórki i figuruje w planie rozbiórek na najbliższe 3 lata - 15 %
  7) brak w lokalu urządzeń wodno - kanalizacyjnych - 9 %
  8) brak bezpośredniego oświetlenia naturalnego kuchni - 3 %
  9) brak samodzielności lokalu ze względu na wspólną kuchnię, łazienkę lub wc - 3 %
  10) występowanie wad obniżających wartość użytkową lokalu - 9 %
  11) położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w ubikację (ubikacja zlokalizowana poza obrysem budynku ) - 9 %
  12) położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w instalację wodno - kanalizacyjną
  - 9 %
  13) obniżona wysokość lokalu - poniżej 2,50 m - 3 %
  14) brak w lokalu centralnego ogrzewania zasilanego energią z kotłowni lokalnej lub ciepłowni - 11 %
  15) usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze zagrożonym występowaniem czynników powodujących znaczną uciążliwość dla mieszkańców np. występowanie siarkowodoru - 20 %
   
 2. Zwyżki występujące z następujących tytułów:
  1) lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 - ustalana drogą negocjacji lub przetargu ale nie niższa niż 6,5 %
  2) położenie lokalu w budynkach nowych lub poddanych remontom modernizacyjnym, których okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do eksploatacji - 10 %
  3) dla części lokalu mieszkalnego, w której najemca prowadzi działalność gospodarczą - ustalana w drodze negocjacji.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. stawka czynszu dla lokalu socjalnego i przejściowego będzie wynosiła 0,66 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

 


 


     |  do góry  |