REALIZOWANE PROJEKTY

  
 

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej nr 27 w Wałbrzychu

 1. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej nr 27 w Wałbrzychu.
   
 2. Opis projektu: Wnioskodawcą projektu jest Partner Wiodący – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej nr 27 w Wałbrzychu. Partnerami projektu są: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pogodnej nr 1 w Wałbrzychu i Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Joachima Lelewela nr 5 w Wałbrzychu;
 • tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”,
 • cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego poprzez kompleksową modernizację energetyczną 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Wałbrzychu,
 • planowane efekty:
  - redukcja zużycia energii o 995,20 GJ/rok,
  - obniżenie rocznych kosztów zużycia energii o 53.942,80 zł,
  - redukcja emisji gazów cieplarnianych 45,38 MgCO2/rok,
  - podniesienie komfortu użytkowania obiektów,
 • wartość projektu: 748.297,00 PLN
 • wkład Funduszy Europejskich: 433.910,07 PLN
 1. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna,
 • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW
 • (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
 1. Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2018 r.

 


Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu

 1. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Długosza nr 4 w Wałbrzychu
   
 2. Opis projektu: Wnioskodawcą projektu jest Partner Wiodący - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Długosza nr 4 w Wałbrzychu. Partnerami projektu są: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Orkana nr 12 w Wałbrzychu i Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Orkana nr 13 w Wałbrzychu;
 • tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu",
 • cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego poprzez kompleksową modernizację energetyczną 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Wałbrzychu,
 • planowane efekty:
  - redukcja zużycia energii o 1.755,48 GJ/rok,
  - obniżenie rocznych kosztów zużycia energii o 47.297,69 zł,
  - redukcja emisji gazów cieplarnianych 164,6 MgCO2/rok,
  - podniesienie komfortu użytkowania obiektów.
 • wartość projektu: 904.328,80 PLN
 • wkład Funduszy Europejskich: 478.416,13 PLN
 1. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna,
 • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW
 • (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
 1. Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2018 r. 

 


Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12
w Wałbrzychu

 1. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 32 w Wałbrzychu.
   
 2. Opis projektu: Wnioskodawcą projektu jest Partner Wiodący - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 32 w Wałbrzychu. Partnerami projektu są: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 22, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 26, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 30, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 34, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 36, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zygmunta Krasińskiego 38, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kornela Makuszyńskiego 10, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kornela Makuszyńskiego 12 w Wałbrzychu;
 • tytuł projektu: "Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu",
 • cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego poprzez kompleksową modernizację energetyczną 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Wałbrzychu,
 • planowane efekty:
 • - redukcja zużycia energii o 2.678,60 GJ/rok,
  - obniżenie rocznych kosztów zużycia energii o 171.984,60 zł,
  - redukcja emisji gazów cieplarnianych 123,39 MgCO2/rok,
  - podniesienie komfortu użytkowania obiektów.
 • wartość projektu: 1.402.817,80 PLN
 • wkład Funduszy Europejskich: 841.257,41 PLN 
 1. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna,
 • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW
 • (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych). 
 1. Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2018 r.

 


 

Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu

 1. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu
   
 2. Opis projektu: Projekt polega na termomodernizacji obiektu przy ul. 1 Maja 110 oraz montażu instalacji solarnej w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu”,
 • cel projektu: Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku mieszkalnym,
 • planowane efekty:
  - wzrost liczby gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii,
  - redukcja zużycia energii cieplnej o 405,21 GJ/rok
  - redukcja emisji gazów cieplarnianych 34,64 MgCO2/rok,
 • wartość projektu: 348.951,75 PLN
 • wkład Funduszy Europejskich: 209.924,60 PLN
 1. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna,
 • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW
 • (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
 1. Zakończenie realizacji projektu: 21.12.2018 r.

 


 


     |  do góry  |