Remonty w dzielnicy Biały Kamień

ul. Dubois 26

Z przyjemnością informujemy, iż w miesiącu październik zakończył się remont elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Dubois 26. Powyższe prace zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu właścicieli i zarządcy nieruchomości, a sfinansowane zostały ze środków zgromadzonych przez właścicieli na funduszu remontowym oraz z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia budynku przed i po remoncie

 

   

   

 


ul. Andersa 150

Kolejna piękna zabytkowa nieruchomość w dzielnicy Biały Kamień odzyskała swój dawny blask. Zakończono remont elewacji i dachu. Piękne efekty można oglądać na załączonych fotografiach.

 

   


ul. Baczyńskiego 10 i przy ul. Dąbrowskiego 40 

Kolejne budynki gminne w dzielnicy Biały Kamień przy ul. Baczyńskiego 10 i przy ul. Dąbrowskiego 40 są remontowane.

W ostatnim czasie udało się wykonać wiele prac remontowych miedzy innymi przy ul. Baczyńskiego 10 odnowiona została klatka schodowa, wykonano wentylację , drenaż zaporowy oraz toalety dla mieszkańców na klatce schodowej.

Natomiast w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40 pomalowana została klatka schodowa oraz została częściowo wymieniona stolarka okienna.

Obecnie trwają prace związane z remontem elewacji.

Wkrótce nieruchomości będą wyglądały ładnie i estetycznie.

 

   


Dubois 26

Informujemy, że rozpoczyna się remont elewacji budynku położonego przy ul. Dubois 26 w Wałbrzychu..

Budynek przed remontem

Budynek został wybudowany w 1936 r., a w 2000 r. powstała Wspólnota Mieszkaniowa. W roku 2007 Wspólnota zaciągnęła pierwszy kredyt inwestycyjny w celu przeprowadzenia remontu kapitalnego dachu budynku oraz wykonania elewacji ściany szczytowej.

W 2013 r. przeprowadzono wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości, a na rok 2014 Wspólnota zaplanowała przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem remontu elewacji pozostałej części nieruchomości (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy). Łączna wartość robót przewidzianych na rok bieżący to około 60 tysięcy zł. Prace w całości będą finansowane z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Ponadto mieszkańcy budynku we własnym zakresie przeprowadzili prace remontowe związane z odnowieniem klatki schodowej.

Realizacja powyższych prac jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu właścicieli i zarządcy nieruchomości, a wykonane prace remontowe pozwolą Wspólnocie Mieszkaniowej na udział w konkursie "Ładny Dom" organizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.

Wkrótce pokażemy zdjęcia budynku po przeprowadzonych pracach remontowych.


BOK „Biały Kamień” z radością informuje, że rozpoczął się remont elewacji i dachu budynku położonego przy ul. Gen. Andersa 150 będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Wspólnoty i zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego. Wkrótce zabytkowy budynek odzyska swój dawny blask. Z chwilą zakończenia prac zaprezentujemy zdjęcia budynku po remoncie .


Miejski Zarząd Budynków Sp z o.o – BOK „Biały Kamień” z przyjemnością informuje, że w związku z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha – Wspólnoty Mieszkaniowe położone przy ul. Gen. Andersa 85 i Gen. Andersa 123 przystąpiły do realizacji w/w zadania, a mianowicie podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

W celu wykonania w/w prac zaciągnęły kredyty.

Jednocześnie informujemy, że Zarządca w imieniu w/w Wspólnot złożył wnioski o udzielenie dotacji celowej do zadania polegającego na porządkowaniu gospodarki ściekowej z budżetu Gminy Wałbrzych.

Z dniem 15.04.2014 zostały podpisane umowy dotacji celowej i Wspólnoty przy ul. Gen. Andersa 85 i Gen. Andersa 123 i otrzymają środki pieniężne z budżetu miasta Wałbrzycha !!! ( warto było się zmobilizować) .


Budynek przy ul. Ludowej 50 

został wybudowany w 1910r. Wspólnota Mieszkaniowa powstała w 2000 r. W roku 2013 zrealizowany został remont dachu oraz elewacji budynku wraz z dociepleniem. Łączny koszt zaplanowanych i wykonanych w roku 2013 prac wynosi 81 tys. zł.

Powyższe prace zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu właścicieli i zarządcy nieruchomości, a sfinansowane zostały ze środków zgromadzonych przez właścicieli na funduszu remontowym oraz z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Wykonane prace remontowe pozwolą Wspólnocie Mieszkaniowej na udział w konkursie „Ładny Dom” organizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.

   
Przed remontem

   
Po remoncie


Budynek przy ul. Pionierów 6 

został wybudowany w 1934 r. Usytuowany jest na osiedlu wybudowanym dla pracowników zatrudnionych w wałbrzyskich kopalniach w okresie międzywojennym. W roku 1999 powstała Wspólnota Mieszkaniowa. Sukcesywnie, dzięki zaangażowaniu właścicieli i zarządcy nieruchomości realizowane są prace remontowe. 

W 2013 r. wykonano remont elewacji budynku wraz z jej dociepleniem oraz częściowy remont dachu. Prace zostały sfinansowane ze środków zgromadzonych przez właścicieli na funduszu remontowym i zaciągniętego na ten cel kredytu. W poprzednich latach dokonano także wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji gazowej oraz wyremontowano
schody wejściowe do budynku.

Wykonane prace remontowe pozwolą Wspólnocie Mieszkaniowej na udział w konkursie "Ładny Dom" organizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. 

   
Przed remontem

   
Po remoncie


Budynek przy ul. Dubois 55 

wybudowany został w 1977 r. Wspólnota Mieszkaniowa powstała w 1993 r. W roku 2013 zrealizowany został remont elewacji budynku wraz z dociepleniem, a aktualnie wykonywane są prace związane z remontem klatki schodowej. Łączny koszt zaplanowanych i wykonanych w roku 2013 prac wynosi 90 tys. zł. W roku przyszłym Wspólnota będzie kontynuowała realizację prac remontowych.

Powyższe prace zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu właścicieli i zarządcy nieruchomości, a sfinansowane zostały ze środków zgromadzonych przez właścicieli na funduszu remontowym oraz z zaciągniętego na ten cel kredytu

Wykonane prace remontowe pozwolą Wspólnocie Mieszkaniowej na udział w konkursie „Ładny Dom” organizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. 

   
Przed remontem

   
Po remoncie 


Gen. Władysława Andersa 95

Kamienica wybudowana w 1922 roku.
Wspólnota mieszkaniowa powstała w 1995r. Ze zgromadzonych środków własnych i zaciągniętego kredytu przeprowadziła szereg remontów: przebudowano instalację gazową, wykonano remont kanalizacji deszczowej, drenaż, remont schodów, wymieniono okna w częściach wspólnych. W 2012 roku wykonano remont elewacji z dociepleniem budynku. 

   
Przed remontem

   
Po remoncie 2012 rok


Gen. Władysława Andersa 160 
Kamienica wybudowana w 1906 roku, położona przy tzw. "mijance".

   
Początek XX wieku

   

Przed remontem - początek XXI wieku

   

Po remoncie - 2012 rok

Wspólnota powstała w 2003 roku. Przeprowadzone remonty: iniekcja krystaliczna, wymiana instalacji gazowej, remont elewacji łączny koszt: ok. 147 tys. złotych, kredyt 103 tys. 


Melchiora Wańkowicza 2


Kamienica wybudowana w 1905 roku, usytuowana przy tzw. "mijance".


Początek XX wieku

   
Przed remontem - początek XXI wieku

Od 2007 roku nieruchomość jest sukcesywnie remontowana. Począwszy od remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza deszczowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, remont dachu po remont elewacji wraz z dociepleniem. 

Koszt wszystkich prac wyniósł ok. 340 tys. Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt w wysokości 255 tys., pozostała kwota pochodziła ze środków zgromadzonych przez Wspólnotę.

   
Po remoncie - wrzesień 2012 rok


W dzielnicy Biały Kamień trwają kolejne remonty budynków przy ul. Dubois 2 i Andersa 90. Zakończono zaś remont budynku przy ul. Wańkowicza 2 Jak wyglądają prace można się przekonać oglądając fotografie.

   

   

    


 


     |  do góry  |