DZIELNICA: SOBIĘCIN
Remonty w dzielnicy Sobięcin

 

Na terenie BOK "Sobięcin" wiele Wspólnot Mieszkaniowych decyduje o remoncie swoich nieruchomości. W wyniku zaangażowania zarządcy oraz współwłaścicieli wyremontowane budynki zyskały duże walory estetyczne, przez co podniosły również swoją wartość rynkową .

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Glinickiej 1 w latach 2006-2012 dwukrotnie zaciągała kredyty na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu oraz elewacji. Ogólna kwota nakładów finansowych wyniosła ok. 160.000,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Glinickiej 2 w roku 2014 zaciągnęła kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu, elewacji oraz klatki schodowej. Ogólna kwota nakładów finansowych wyniosła ok. 72.000,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Glinickiej 3 w latach 2006-2010 wykonała ze środków własnych oraz z zaciągniętych kredytów bankowych prace remontowe m.in. dachu, elewacji oraz klatki schodowej, na co poniosła nakłady finansowe w wys. ok. 189.000,00 zł 

 


 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królewieckiej 38 w roku 2012 zaciągnęła kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu i elewacji na kwotę ponad 107 000,00zł.

 


Nawet w dzielnicy Sobięcin na „Palestynie” może być inaczej. Również zakończono remont przy ul. Krzywoustego 50 i przy ul. Emili Plater 1

   
ul. Krzywoustego 50 przed i po remoncie

   
ul. Emilii Plater 1 przed i po remoncie

   

   
ul. Średnia 5 przed i po remoncie

   
ul. Glinicka 3 przed i po remoncie

   
ul. Podgórska 7 przed i po remoncie

     


 


     |  do góry  |