DZIELNICA: ŚRÓDMIEŚCIE
Remonty w dzielnicy Śródmieście


 

Piękna i stylowa kamienica należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego nr 6, dzięki staraniom właścicieli odzyskała swój dawny blask

 

   

   

   

   

 

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Al.Wyzwolenia nr 47 to kolejny przykład powiedzenia, że „chcieć to móc”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu właścicieli i współpracy z Zarządcą, nieruchomość wypiękniała i przyciąga wzrok wielu wałbrzyszan.

   

 


„Sukcesem zakończyły się prace związane z odwodnieniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Wyzwolenia 32. Właściciele zdecydowali o zaciągnięciu kredytu na wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku, mając nadzieję, że ta inwestycja pozwoli im zachować nieruchomość w dobrym stanie przez długie lata.”

 

   

 


 

Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 10 zakończyła prace związane z remontem elewacji. Właściciele wykazali się dużym zaangażowaniem i ponieśli spore koszty, aby przywrócić dawną świetność swojej nieruchomości

 

   

 


 

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wyzwolenia 16 zakończyła pierwszy etap prac związanych z przywróceniem kamienicy pięknego wyglądu. Ściana frontowa odzyskała już dawny blask dzięki prężnie działającym właścicielom budynku

   


 

Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 rozpoczęła prace związane z remontem elewacji. Już wkrótce będziemy mogli podziwiać efekt ich działań mający na celu przywrócenie dawnej świetności tej kamienicy

 


Kolejną nieruchomością, która dołączyła w ostatnim czasie do grona wyremontowanych, jest budynek przy ul. Mickiewicza 40. Właściciele dołożyli wszelkich starań, aby ich nieruchomość wyglądała ładnie i estetycznie. Efekt działań Wspólnoty Mieszkaniowej jest wyjątkowo miły dla oka

 

   

  

 


W piątek 25 kwietnia 2014r. w Ratuszu Prezydent Miasta Wałbrzycha wręczył nagrody zwycięzcom konkursu „Ładny dom”. W kolejnej już edycji tego konkursu wzięło udział ponad 50 wspólnot. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż pierwsze trzy miejsca zajęły Wspólnoty Mieszkaniowe będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5.000,00 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa z Al. Wyzwolenia 52, natomiast drugie miejsce i nagrody w wysokości 2.750,00 zł otrzymały ex aequo Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Mickiewicza 44 oraz z ul. Dmowskiego 7.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! 

 

   

   

 


Kolejną nieruchomością, która w ostatnim czasie dołączyła do listy odnowionych kamienic jest Gdańska 5. Dzięki zaangażowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej kamienica odzyskała swój dawny blask i jest kolejnym dowodem na to, że Śródmieście może wyglądać pięknie, a jej mieszkańcy mogą być dumni z końcowego efektu prac.

   

   

   

 


Kolejną perełką na mapie Śródmieścia jest budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szmidta 8. Wspólnota będąca właścicielem nieruchomości od 1998 roku zdecydowała o wykonaniu remontu dachu oraz elewacji budynku. Prężnie działająca Wspólnota do remontu podeszła kompleksowo wymieniając również drzwi wejściowe oraz okna na klatce schodowej. Efekt końcowy mówi sam za siebie i pokazuje, że wałbrzyskie kamienice mogą wyglądać pięknie.

 

   

   

   


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Piłsudskiego 3 wykonała remont elewacji frontowej. Mieszkańcy kamienicy z zadowoleniem przyjęli efekt końcowy.

   

    


Nieruchomość przy ul. Dmowskiego 7 w Wałbrzychu stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej od dnia 29 maja 1990 r. Obecnie trwają tu końcowe prace związane z remontem elewacji. Dzięki zaangażowaniu zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz poszczególnych właścicieli budynek odzyskał dawny blask, a tym samym wpłynął na podniesienie walorów estetycznych całej ulicy Dmowskiego. 

   

   

 


Budynek Al. Wyzwolenia 52. Nieruchomość od 09.09.1997r stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Współwłaściciele podjęli decyzję o remoncie elewacji oraz hydroizolacji i opaski betonowej. Prace ukończono w miesiącu wrześniu tego roku. Efekt końcowy cieszy oko i pozytywnie zaskoczył nie tylko właścicieli, ale również wielu mieszkańców Wałbrzycha.

 

  


Aktualnie trwające remonty w dzielnicy Śródmieście;

A. Pługa 7 – w miesiącu listopadzie 2012r. Wspólnota Mieszkaniowa rozpoczęła remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości oraz renowacją drzwi wejściowych od strony ulicy Pługa. Na sfinansowanie prac Wspólnota zaciągnęła kredyt bankowy.

Moniuszki 9 - w miesiącach wrzesień, październik 2012r. został przeprowadzony kapitalny remont dachu sfinansowany w całości ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Budynek znajduje się w ścisłym centrum Wałbrzych w pobliżu Rynku.

Moniuszki 26 – w częściach wspólnych nieruchomości Wspólnota Mieszkaniowa dokonała wymiany instalacji elektrycznej którą w całości sfinansowała z zaciągniętego kredytu.

Mickiewicza 40 – w miesiącu listopadzie 2012r. przeprowadzony został przez Wspólnotę Mieszkaniową remont kominów oraz częściowy remont dachu. Prace właściciele sfinansowali ze środków własnych zgromadzonych na funduszu remontowym.

Mickiewicza 44 – trwa obecnie remont kapitalny elewacji wraz z dociepleniem ścian bocznych oraz tylnej, który rozpoczął się w ostatnich dniach października 2012r. aby poprawić estetykę budynku oraz ograniczyć utratę ciepła na klatce schodowej właściciele postanowili również wymienić stolarkę okienną w częściach wspólnych nieruchomości. Remont ściany frontowej będzie kontynuowany po sezonie zimowym. Całość inwestycji jest finansowana z kredytu. Nowa elewacja budynku znacznie poprawi wizerunek tej części dzielnicy Śródmieścia.

Na przełomie roku 2012/2013 we Wspólnotach Mieszkaniowych 1-go Maja 3, 1-go Maja 7 oraz Pl. Kościelny 2 rozpocznie się remont klatek schodowych wieńczący rozpoczętą w 2009 inwestycję związaną z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 – 2015. Dzięki zaangażowaniu Właścicieli oraz Zarządcy mieszkańcy będą mogli cieszyć się w pełni piękną zadbaną nieruchomością

 

   
ul. 1-go Maja 3                              ul. 1-go Maja 7

   

   


ul. Mickiewicza 44


Kościelny 2


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zakopiańskiej 7 przeprowadziła w latach 2010 - 2012 kompleksową modernizację budynku polegającą na wykonaniu remontu kapitalnego dachu, elewacji, wykonaniu odwodnienia i budowy komina. Przeprowadzone modernizacje pokazują jak duże jest zaangażowanie Współwłaścicieli w poprawę stanu technicznego budynku. Należy nadmienić, że nieruchomość jest tzw. „małą wspólnotą” tak więc zaangażowanie finansowe poszczególnych właścicieli jest znaczące dla poprawy estetyki budynku. Powyższa nieruchomość położona jest w malowniczym, atrakcyjnym i zacisznym miejscu dzielnicy „Śródmieście”.

Wspólnota Mieszkaniowa Zakopiańska 7 w roku 2012 wzięła udział w konkursie organizowanym przez Gminę Wałbrzych o nazwie „Ładny Dom” gdzie otrzymała IV miejsce, za które otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1.250 zł.

   


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 57 przeprowadziła kompleksową modernizację budynku polegającą na wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu remontu kapitalnego dachu, wymianie stolarki drzwiowej oraz instalacji domofonowej. Najbardziej kosztowną inwestycją przeprowadzoną przez Wspólnotę Mieszkaniową było wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku.

Z uwagi na położenie nieruchomości w centrum Wałbrzycha budynek przy ul. Mickiewicza 57 stanowi wizytówkę dzielnicy „Śródmieście”. Dzięki dużym nakładom pracy Właścicieli i Zarządcy, w/w nieruchomość zyskała duże walory estetyczne jak również podniosła swoją wartość rynkową.

Ukoronowaniem zaangażowania właścicieli w modernizację budynku było zajęcie w roku 2010 I miejsca w pierwszej edycji konkursu „Ładny Dom” co wiązało się z otrzymaniem nagrody pieniężnej w wysokości 25.000,- zł, którą właściciele przeznaczyli na wykonanie remontu klatki schodowej.

   


Nieruchomość Nowogrodzka 2 od 1999r stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Dzięki współpracy właścicieli budynku z zarządcą w latach 2006 - 2011 została przeprowadzona kompleksowa modernizacja budynku polegającą na; remoncie budynku - wykonaniu nowych tynków elewacyjnych, wykonaniu remontu kapitalnego dachu oraz wymianie instalacji gazowej i elektrycznej. Podjęcie decyzji o remoncie dachu i elewacji budynku wiązało się z dużym obciążeniem finansowym dla współwłaścicieli jednak było uwieńczeniem dbałości o budynek i ważną inwestycją w przyszłość. Powyższa nieruchomość jest wyróżniającą się nie tylko w obrębie ulicy Nowogrodzkiej ale także w dzielnicy „Śródmieście”. W 2011r Wspólnota Mieszkaniowa została wyróżniona w konkursie ,,Zielone Podwórka” Przeprowadzone modernizacje uwidaczniają jak zaangażowanie Właścicieli oraz Zarządcy jest w stanie przeobrazić stary zniszczony budynek w nieruchomość, w której mieszka się przyjemniej.

   


Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 6 wykonała remont elewacji i dachu w ramach przystąpienia do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.

Otrzymane środki Wspólnota postanowiła przeznaczyć na kolejne remonty w nieruchomości tj. wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz remont klatki schodowej.

 

   

 

W ostatnim czasie wyremontowano również budynek przy ul. Buczka 15. Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu br i trwała do końca września. Wspólnota również planuje wykonanie remontu klatki schodowej. 

   

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rejtana 3 wykonała remont dachu oraz elewacji za kwotę około 101 tyś zł. Remont powyższy był dużym obciążeniem dla w/w wspólnoty gdyż właściciele musieli zaciągnąć na zrealizowanie inwestycji kredyt, co wiązało się ze znacznym zwiększeniem zaliczki na fundusz remontowy, w między czasie wspólnota również wymieniła instalację gazową a obecnie gromadzi środki na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej.

   

 

 


 


     |  do góry  |