INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Stawki czynszu

  
 

STAWKI CZYNSZU 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  stawka bazowa czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  wynosi 6,58 zł.

Od stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stosuje się:

1. Zniżki wynikające z następujących tytułów:

1

brak w lokalu łazienki

2%

2

brak w lokalu gazu przepływowego

12%

3

brak w lokalu WC

2%

4

położenie lokalu w suterenie

15%

5

brak w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnych

9%

6

brak bezpośredniego oświetlenia naturalnego kuchni

3%

7

brak samodzielności lokalu ze względu na wspólną kuchnię, łazienkę lub wc

3%

8

występowanie wad obniżających wartość użytkową lokalu

13%

9

położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w ubikację (ubikacja zlokalizowana poza obrysem budynku)

20%

10

położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w instalację wodno - kanalizacyjną  

15%

11

obniżona wysokość lokalu – poniżej 2,50 m

3%

12

usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze zagrożonym występowaniem czynników powodujących znaczną uciążliwość dla mieszkańców np. występowanie siarkowodoru

20%

13

brak gazu przepływowego w lokalu położonym w budynkach, których stan techniczny został określony jako bardzo dobry

1%

 

  1. Zwyżki występujące z następujących tytułów:  

1

lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

7%

 

 

 

2

położenie lokalu w budynkach których stan techniczny został określony jak bardzo dobry (budynki nowo wybudowane lub po kapitalnym remoncie, wyposażone w pełne media o stopniu zużycia nieprzekraczającym 10 %, których okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do eksploatacji), ocena stanu technicznego budynków następuje na podstawie okresowych kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane )Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), z późn. zm. 

 

 

 

30%

3

dla części lokalu mieszkalnego, w której najemca prowadzi działalność gospodarczą

10%

 

Natomiast stawka czynszu dla lokalu socjalnego, przejściowego oraz pomieszczenia tymczasowego, wynosi 1,05 zł. za 1m² powierzchni użytkowej lokalu.

 

 

 


 


     |  do góry  |