O NAS

 
 
HISTORIA FIRMY 

 
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu, to firma z ponad 50 letnią tradycją na rynku zarządców nieruchomości.

W 1975 roku na mocy zarządzenia Naczelnika Miasta i Powiatu z dwóch dotychczas oddzielnych Miejskich Zarządów Budynków Mieszkalnych nr 1 i 2 nastąpiło ich połączenie w jedno Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które funkcjonowało aż do 1991 roku. W roku tym Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę, na mocy której WPGM został przekształcony w zakład budżetowy Gminy Wałbrzych pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. 10 lat później Rada Miejska zdecydowała o likwidacji MZBK i na bazie pozostałego po zakładzie majątku została utworzona Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - Miejski Zarząd Budynków, której jedynym udziałowcem jest Gmina Wałbrzych. Nowa Spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2001 roku.

Obecnie MZB sp. z o.o. zarządza blisko 3000 budynków, z czego około 1700 stanowią budynki, w których działają wspólnoty mieszkaniowe.

MZB sp. z o.o. to największy zarządca w regionie dawnego województwa wałbrzyskiego i co nie jest bez znaczenia - to jeden z większych pracodawców w Wałbrzychu, dających zatrudnienie ponad 250 pracownikom.

Przedmiotem działalności Spółki jest w głównej mierze zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, a ponadto bieżące i techniczne utrzymanie zarządzanych nieruchomości i inne zagadnienia bezpośrednio związane z właściwym zarządzaniem nieruchomościami. Szerokie spektrum działania Spółki nie zamyka się tylko na zarządzaniu, gdyż Spółka dysponuje również własnym Zakładem Remontowym, który świadczy usługi ogólnobudowlane .

Ważnym ogniwem w strukturze Spółki jest całodobowe Pogotowie Techniczne - jedyne w mieście -świadczące swe usługi na rzecz wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów, których zakres działania obejmuje zarządzanie nieruchomościami.

MZB sp. z o.o. dysponując wykwalifikowaną kadrą specjalistów z dziedziny budownictwa, księgowości, prawa, windykacji i eksploatacji, posiada licencjonowanych zarządców, jest pewnym i sprawdzonym partnerem na rynku zarządców nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy

 


 


     |  do góry  |