O NAS

 
 
PROFIL DZIAŁALNOŚCI 

 
1. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami:
 • lokalowymi,
 • istytucjonalnymi,
 • w tym w szczególności:
  -  utrzymanie porządku i czystości zarządzanego mienia,
  -  okresowe przeglądy techniczne i kominiarskie budynków,
  -  zapewnienie dostawy mediów,
  -  usuwanie awarii,
  -  prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych,
  -  dokonywanie drobnych napraw i robót,
  -  prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej i budowlanej.

2. Obsługa wspólnot mieszkaniowych

 • organizowanie zebrań:
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • prowadzenie protokołu zebrań,
 • prowadzenie pełnej księgowości wspólnoty,
 • prowadzenie windykacji zaległości w imieniu wspólnoty,
 • zawieranie w imieniu wspólnoty umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz
 • wspólnoty,
 • świadczenie usług o jakich mowa w pkt. 1.

3. Świadczenie usług transportowych oraz specjalistyczny podnośnik.

4. Prowadzenie rozbiórek wraz z pełną dokumentacją techniczną.

5. Całodobowe usuwanie awarii - Pogotowie techniczne.

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. posiada wykwalifikowaną kadrę zarządców nieruchomości, mającą licencję zarządców nieruchomości, a zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, od 1 stycznia 2002 roku, zarządcą nieruchomości może być tylko osoba posiadająca takową licencję.

 


 


     |  do góry  |